Product categories

Reklamační řád

Reklamace zboží

Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců, neuvádí-li výrobce jinak.

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura).

Prodávající vystaví Kupujícímu ke každému zakoupenému zboží prodejní doklad (fakturu – daňový doklad) se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Prodávající je povinen vystavit záruční list v případech, kdy je o to požádán Kupujícím, a kdy poskytuje delší záruku než je stanovená zákonem.

V případě, že se vyskytne na zboží závada, má Kupující právo uplatnit reklamaci dle Reklamačního řádu.

Reklamační řád

Vrácení zboží be udání důvodu:

  • Lhůta pro vrácení zboží do e-shopu je 14 dní ode dne, kdy zákazník oznámí, že odstupuje od smlouvy.
  • vrácení peněz za zboží do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy. A to včetně nutných nákladů na jeho dodání spotřebiteli.
  • Spotřebitel odpovídá za poničení věci, kterou vrací a zacházel s ní jinak, než bylo nutné s ohledem na povahu zboží. Je pak povinen uhradit částku, o niž se hodnota věci snížila (např. za intenzivně používané, a tím pádem opotřebené lyže).

Nejrychlejší vyřízení reklamace dosáhne Kupující reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu, který může najít nawww.najdiservis.cz. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku).

Seznam autorizovaných servisů nalezne Kupující také v návodu ke zboží nebo v záručním listě. V případě, že není možné uplatnit reklamaci přímo v servisu, uplatní Kupující reklamaci na adrese Prodávajícího, e-mail: info@nakupuju.cz

Reklamace zboží Prodávající nebo servisní partner vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace Kupujícím.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Kupující souhlasí převzetím zboží od Prodávajícího s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Převzetí zboží

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit Prodávajícímu.

Jakmile Vám dopravce přiveze zboží, prosím zkontrolujte zboží ještě před potvrzením převzetí !!! Zabráníte tak komplikacím s reklamací v případě poškozeného zboží. Na pozdější reklamace poškozeného výrobku při dopravě nebude brán zřetel.

Při převzetí má Kupující na vyžádání právo na kontrolu obsahu zásilky za přítomnosti dopravce.

Před rozbalením uveďte do přepravního listu stav obalu a poté můžete zásilku rozbalit a v případě jejího nepoškození převzít.

Pokud bude obal zásilky poškozen je potřeba tuto skutečnost zapsat před převzetím (podpisem) do přepravního listu, předejdete tak problémům s případnou reklamací.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Za chyby v textu neručíme.  Veškeré použité obrázky na www.nakupuju.cz jsou obrázky výrobce a mají pouze informační charakter.

Scroll